Đang tải... Vui lòng chờ...
Chiến lược phát triển

Chiến lược phát triển

Chiến lược 2016 – 2020, tầm nhìn 2025:

 Nhạy bén với xu thế phát triển của thế giới cũng như dựa trên việc thấu hiểu nhu cầu tiêu dùng nội địa. Dienbienseed xây dựng mục tiêu phát triển dòng sản phẩm chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu. Phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, gia tăng giá trị hạt giống theo hướng tích hợp công nghệ kết hợp khai thác chuỗi giá trị sản phẩm.

Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức, tập trung đào tạo nguồn lực và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, thực hiện công nghiệp hóa ngành giống cây trồng.

Mục tiêu đến năm 2020:

   Mục tiêu thị trường:

Mục tiêu kinh doanh:
 

Các hoạt động mang tính chiến lược:

1. Tập trung vào công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực ứng quy mô phát triển mới của Công ty:

  • Kiện toàn, tổ chức bộ máy quản trị, bố trí sắp xếp, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tuyển dụng bổ sung nhân sự đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô công ty.
  • Xây dựng, nâng cấp hệ thống quản trị tiên tiến, minh bạch và đặc biệt chú trọng đến quản trị rủi ro cho Công ty.
  • Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, xây dựng chính sách đãi ngộ tốt cho đội ngũ CBNV đặc biệt đối với đội ngũ chuyên gia, cán bộ nghiên cứu, đội ngũ cán bộ cấp trung và kế cận xây dựng nền tảng phát triển bền vững cho doanh nghiệp.


2. Tiếp tục đầu tư, hợp tác với các công ty mục tiêu cùng ngành, các công ty có cùng chuỗi giá trị sản xuất để phát huy tối đa lợi thế về cơ sở vật chất, nhân lực và thị trường:

3. Kinh doanh theo hướng gia tăng giá trị hạt giống cây trồng, tập trung phát triển các sản phẩm có hàm lượng khoa học công nghệ cao, giá trị thặng dư lớn) kết hợp phát triển theo chuỗi giá trị sản phẩm (phát triển các ngành hàng có liên quan để phát huy tối đa lợi thế cạnh tranh và thị trường như phát triển ngành hàng kinh doanh nông sản, rau quả cao cấp, ....) kinh doanh giống đi đôi với chuyển giao các dịch vụ khoa học công nghệ mới, chủ yếu tập trung vào những công nghệ sản xuất có thể áp dụng hiệu quả cho sản xuất đại trà, chi phí thấp nhưng vẫn đảm bảo yếu tố bền vững và hiệu quả kinh tế cao đối với bà con nông dân.

 
Giỏ hàng
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn!