Đang tải... Vui lòng chờ...
Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển

Công ty giống nông nghiệp Điện Biên được thành lập từ năm 1977 thuộc Sở nông nghiệp & PTNT

* Đến năm 1993, Dienbienseed trở thành doanh nghiệp nhà nước hoạt động độc lập dưới sự quản lý trực tiếp của UBND Tỉnh Điện Biên.

* Từ 2010 đến nay, Dienbienseed tái cơ cấu, cổ phần hóa trở thành Công ty cổ phần Giống Nông Nghiệp Điện Biên(Dienbienseed).

Giỏ hàng
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn!